Títol
1-2017 Generació Crèdits per Ingresos. Resolució 23.02.2017
12887 Ley 19-2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información y buen gobierno.pdf
12887 Llei 19-2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.pdf
2012.01.13 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.02.03 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.03.02 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.03.30 Acta extraordinària sessió plenària.pdf
2012.04.20 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.05.04 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.05.14 Acta extraordinària sessió plenària.pdf
2012.06.08 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.07.06 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.10.05 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.11.05 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2012.12.03 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.01.07 Acta extraordinària sessió plenària.pdf
2013.01.07 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.03.04 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.04.04 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.05.06 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.06.03 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.06.14 Acta extraordinària sessió plenària.pdf
2013.07.01 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.07.19 Acta extraordinària sessió plenària.pdf
2013.08.27 Acta extraordinària sessió plenària.pdf
2013.09.17 Acta extraordinària sessió plenària.pdf
2013.10.15 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.11.11 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2013.12.02 Acta ordinària sessió plenària.pdf
2014.01.09 Acta ordinària sessió plenària.pdf