Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol
Resultat proves MANTENIMENT.pdf
Edicte organització 2019-2023.pdf
Convocatòria ple ordinari 10.09.2019.pdf
Borsa de treball operari serveis municipals. Resolució final.pdf
Anunci participació ciutadana REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ.pdf
Anunci participació ciutadana.pdf
Acta Baremació SEPE 2019
2019 Plec condicions tecniques SETEMBRE DE 2019
2019 Plec condicions Centre Social SETEMBRE 2019
2019 Plec condicions camp futbol bar i manteniment SETEMBRE 2019
2019 INSTÀNCIA PER A PRESENTAR-SE.pdf
2019 Convocatòria ple ordinari 30.04.2019.pdf
2019 Convocatòria ple extraordinari 14.03.2019.pdf
2019 Convocatòria ple extraordinari 01.04.19.pdf
2019 Bases TASOC.pdf
2019 Anunci BOP i taulers
2019.31.01 Edicte aprovacio definitiva pressupost general exerci 2019.pdf
2019.28.08 Acta procés sel·lectiu EMPUJU-EMCUJU.pdf
2019.25.01 Anunci contractació Bar Centre Social.pdf
2019.02.04 Anunci Places de Jutge de Pau i substitut.pdf
2019.01.09 Publicació BOP Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdits.pdf
2019.01.09 Publicació BOP Anunci aprovació inicial pressupost 2019.pdf
2018.12.27 Anunci aprovació inicial pressupost 2019.pdf
2018.12.26 Anunci aprovació Oferta Pública d'Ocupació 2018.pdf
2018.12.19 Edicte aprovació modificació de relació de llocs de treball..pdf
2018.12.17 Aprovació oferta pública ocupació 2018.pdf
2018.11.08 Publicació en el BOP aprovació provisional modificació ordenances fiscals.pdf
2018.10.30 Edicte aprovació inicial expedient modificació de crèdits.pdf
2018.10.30 Anunci municipal aprovació provisional modificació ordenances fiscals.pdf
2018.10.23 Informació prèvia, participació ciutadana, modificació ordenances..pdf
2018.08.07 Anunci sobre informació pública compte general 2017.pdf
2018.07.31 Edicte Delegació Regidories. Decret 1662018 BIS.pdf
2018.06.21 Anunci BOP aprovació provisional de la modificació plusvalua municipal.pdf
2018.06.21 Anunci BOP aprovació incial modificació reglament Escola Infantil Municipal.pdf
2018.05.09 Informació prèvia, participació ciutadana, modificació reglament regualador escola infantil.pdf
2018.05.09 Informació prèvia, participació ciutadana, modificació ordenança (taxa prestació servei escola infantil municipal).pdf
2018.05.04 Expedient anulació obligacions pressupostos tancats.pdf
2018.04.25 Informació prèvia, participació ciutadana, modificació ordenança (Plusvàlues).pdf
2018.04.13 Inici expedient anul·lació obligacions reconegudes.pdf
17. Edicte aprovacio definitiva pressupost general exerci 2019.pdf